ReadyPlanet.com
dot
สถานที่ท่องเที่ยว

อำเภอเมือง

วัดพระธาตุเชิงชุม,วัดป่าสุทธาวาส,วัดพระธาตุดุม,วัดพระธาตุนารายเจงเวง,หนองหาร,พระตำหนักภูพานราชนิเวสน์,อุทยานแห่งชาติภูพาน,ผานางเมินและลานสาวแอ้,ทางผีผ่าน,ถำเสรีไทย,นำตกคำหอม,โค้งปิ้งงู,นำตกปรีชาสุขสันต์

อำเภอภูพาน

ภูผายนต์(ถ้ำผาลาย)

อำเภอพรรณานิคม

วัดป่าอุดมสมพร,วัดถ้ำขาม,วัดพระธาตุภูเพ็ก,วัดคำประมง

อำเภอพังโคน

ปราสาทบ้านพันนา

อำเภอส่องดาว

อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก,วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม(วัดถ้ำพวง),ผาน้ำโจ้ก,ผาดงก่อ,น้ำตกเก้าชั้น,ผาผักหวาน

อำเภอวาริชภูมิ

วัดพระธาตุศรีมงคล,วัดถ้ำพระพุทธไสยาสน์

อำเภอเต่างอย

อุทยานแห่งชาติห้วยหวด

อำเภอกุสุมาลย์

ศูนย์วัฒนธรรมไทยโส้

อำเภอเจริญศิลป์

ศูนย์ศิลปาชีพกุดนาขาม

อำเภอบ้านม่วง

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร

ร้านอาหาร

กรีนคอนเนอร์       เบอเกอรี่    กาแฟสด   และอาหารไทย  จีน  ฝรั่ง   โทร.042-711073    042-712073

กอไผ่                  อาหารตามสั่ง    โทร.042-712235

ครัวอโนทัย         อาหารทั่วไป    โทร.042-711542

คันทรีโฮม           อาหารไทยและสุกี้    

เครือวัลย์             อาหารไทย     โทร.042-712233

ซึกิ สุกี้ ชาบู        อาหาร บุพเฟต์  สุกี้   โทร.081-8711762

ดุสิตคอฟฟี่ช้อฟ    อาหารทั่วไป    โทร.042-711119

เต็มคำ                 อาหารเวียดนามและอาหารตามสั่ง    โทร.042-711566,042-713643

พอใจ                   อาหารจีน   โทร.042-711767

มิตรอุปถัมภ์         อาหาร ไทยและอีสาน   โทร.042-711633

มุมชมจันทร์        กาแฟสด  เสต็กและอาหารตามสั่ง  โทร.081-8711762

ลูกไผ่                  อาหารจีน   โทร.042-712545

แวร์ซายส์           อาหารทั่วไป   โทร.042-714886-7

สนมเอก             อาหารไทย   โทร.042-712806

สวนรัก                อาหารไทย   โทร.042-711783

สวนลึก               อาหารตามสั่ง    โทร.042-714072

สะบันงา             อาหารอีสาน   โทร.042-733428

ครัวบัวทอง        อาหารประเภทปลาน้ำโขง

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สิวาศรมรีสอร์ท